Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.9m FM

5 gaza city 12 46

opinion

Syrien   Jordanien Arabiska expeditionsstyrkorna: Sexdagarskriget [ note 1 ] utkämpades 5 juni till 10 juni mellan Israel och de arabiska grannstaterna JordanienSyrien och Egypten. Ytterligare 11 muslimska länder [ note 2 ] bidrog med trupper till den arabiska sidan. Åren innan kriget attackerades israeliska städer och byar nära Syrien regelbundet [ 3 ] och i början av ökade spänningarna vid gränsen mellan länderna. Efter falska rapporter [ 5 gaza city 12 46 ] [ 16 ] från Sovjetunionen om att Israel var nära att anfalla fick Syrien med sig Egypten och en rad andra arabstater och en militär uppladdning mot Israel påbörjades.

I maj började egyptiska trupper marschera genom Sinaiöknen mot den israeliska gränsen, ockuperade en internationell fartygsväg och hotade med att eliminera Israel. I början av juni bestämde sig därför den israeliska ledningen för att slå till först, hellre än att riskera statens utplåning. Kriget inleddes på morgonen den 5 juni då Israels flygvapen attackerade Egypten på västfronten i Operation Focus.

Några timmar senare anfölls Israel av jordanska och syriska trupper på östfronten [ 18 ] och då var kriget i full gång. Under de följande sex dagarna erövrade den israeliska armén Västbanken från JordanienGolanhöjderna från Syrien samt Gazaremsan och hela Sinaihalvön från Egypten innan krigets slut. Till skillnad från Suezkrisendär den israeliska ockupationen av Sinaihalvön varade några månader, ledde sexdagarskriget till en långvarig ockupation.

Efter att fred slutits mellan Israel och Egypten återlämnades Sinai 5 gaza city 12 46 Egypten. Egypten gjorde inga anspråk på Gazaremsan. År lämnade de israeliska trupperna Gazaremsan, men Israel behöll kontrollen över luftrum, territorialvattengränsövergångar från Israel, valuta och handel. År avsade Jordanien sig alla territoriella krav på Västbanken, och Jordanien och Israel ingick ett fredsavtal. Israel har annekterat Östra Jerusalem under Jerusalemlagenlämnat de flesta muslimska städer på Västbanken till den Palestinska myndighetenmen ockuperar fortfarande resten av Västbanken av strategiska och civila skäl och har enligt EU i strid med internationell rätt låtit upprätta ett flertal bosättningar där.

Golanhöjderna annekterades och är nu en del av Israel, men Syrien anser fortfarande att landområdet tillhör dem. Sexdagarskriget följdes av Oktoberkriget Efter Suezkrisen hade FN: Israeliska fartyg kunde utan problem ta sig uppför Röda havet och ankra vid Eilat.

Egypten vägrade dock att låta israeliska fartyg passera genom Suezkanalenvilket Egypten inte hade rätt att göra enligt Constantinople Convention of the Suez Canal. Nasser förklarade att han avsåg fortsätta vägra passage, trots säkerhetsrådets beslut.

Under hösten började Israel att pumpa vatten ur Jordanfloden till sitt jordbruk. När Förenade Arabrepublikens regering diskuterade frågan på hösten ville de syriska ledamöterna att man som motdrag "5 gaza city 12 46" skulle spärra Tiransundet. Nasser vägrade dock, väl medveten om att detta skulle leda till krig som de inte skulle klara.

Istället började Syrien och Libanon att avleda vattenflödet till Israel från Jordanflodens huvudkälla för sina jordbruk.

Vid det arabiska toppmöte som hölls i Kairo 13—17 januari beslutades dock att inte använda militärmakt för att stoppa Israel från att ta vatten från Jordanfloden. Man bestämde att med hjälp av oljepengar ändra på floden Hasbanis lopp så att vattnet hamnade i floden Baniyas på Golan och därifrån till floden Yarmuk i Jordanien, och därmed tömma Jordan på vatten.

I Knesset förklarade den israeliske premiärministern Levi Eshkol att Israel skulle ingripa om de hotade vattenförsörjningen för Israel. Arabländerna beslutade att sätta upp ett gemensamt militärkommando, ett beslut som dock inte omsattes i praktiken vid det tillfället. Syrien hade haft flera militärkupper i början av talet.

Den 23 februari genomförde en grupp yngre officerare tillhöriga Baathpartiet en kupp. Den nya regimen förespråkade militärt 5 gaza city 12 46 för 5 gaza city 12 46 utplåna Israel och för att sprida den arabiska socialismen, samt gav stöd åt beväpnade palestinska grupper, för vilka man bland annat upplät träningsläger i Syrien.

Vid det syrisk-jordanska-israeliska gränsområdet var läget oroligt. FN hade sänt dit en övervakningsgrupp, United Nations Truce Supervision Organizationför att vaka över den demilitariserade zonen. Egyptens president Nasser försökte hålla sig väl med USA för att få ekonomiskt stöd, men den syriska militärkuppen kom bara en vecka efter att USA förklarat, att man skulle sälja stridsflygplan och luftvärnsmissiler till Israel. Nasser distanserade sig från Jordanien och Saudiarabien, som han menade var reaktionära stater, och närmade sig Syrien.

Vid gränsen mellan Syrien och Israel fortsatte incidenterna. Israel bombade en pumpstation vid floden Banyas i Syrien den 14 juli Grupper ur al-Fatah baserade i Syrien fortsatte med angrepp mot norra Israel.

Bakom Syrien stod Sovjetunionen som förklarade Syrien vara Mellanösterns progressivaste stat. Den 4 november förnyade Syrien och Egypten ett försvarsavtal. Efter flera anfall in i Israel av al-Fatah anföll en israelisk armébrigad den 13 november den jordanska staden Sammu i närheten av Hebron på Västbanken.

"5 gaza city 12 46" 7 april skärptes situationen ytterligare, när skottlossning utbröt 5 gaza city 12 46 Syrien och Israel vid den demilitariserade zonen.

Det israeliska flygvapnet sköt ned sex syriska stridsflygplan och flög sedan ett ärevarv över Syriens huvudstad Damaskus. Den 13 maj meddelade Sovjetunionen Nasser falskeligen, att Israel hade dragit samman 11—13 brigader vid gränsen mot Syrien och att de tänkte gå till anfall den 17 maj. Vid ett tal den 14 maj förklarade Nasser, att "den arabiska revolutionen hotas av USA och Israel som vill sätta stopp för arabvärldens frihet och framsteg".

Nasser beslöt att skicka den egyptiska armén över kanalen och den 16 maj bad han FN: När detta inte "gick" det vill säga Israel sade nej beslöt han den 18 maj att samtliga fredsbevarande styrkor skulle lämna Egypten. Först den 22 maj mobiliserade Israel och samma dag förklarade Nasser att egyptiska styrkor åter fanns i Sharm el-Sheikh sedan FN evakuerat platsen, samt stängde åter Tiransundet för israeliska fartyg. När U Thant anlände till Kairo den 23 maj förklarade Nasser för honom att Egypten inte hade för avsikt att anfalla Israel och att eldupphöravtalet från låg fast.

Andra ledare lät inte lika fredliga. Den 29 maj förklarade den syriske premiärministern Yusuf Zuayyen att "Vi står nu på tröskeln till det arabiska folkets ödestimma". Israels premiärminister Levi Eshkol förklarade att blockaden av Tiransundet var ett casus belli anledning för krig för Israel och att landet tänkte ta till alla medel för att säkerställa den fria sjöfarten genom sundet.

Sovjetunionen gav sitt stöd åt Egypten så länge inte Egypten gick till anfall först. USA och Frankrike varnade Israel för att anfalla först.

Den 30 maj lyckades Jordaniens kung Hussein förvåna omvärlden när han flög till Kairo och där skrev under ett försvarsavtal med sin gamle fiende Nasser. I Israel väntade man sig krig när som helst och en samlingsregering tillträdde den 1 juni.

Den 4 juni anslöt sig Irak till det syrisk-egyptisk-jordanska militärkommandot. Israel stod utan strategiskt djup, med bara 12—20 km bred "midja" mellan 5 gaza city 12 46 jordanska Västbanken och havet.

Över hela arabvärlden företogs massiva demonstrationer med krav på krig och Israels utplåning. I ett tal inför trupperna i Sinai förklarade den egyptiske överbefälhavaren att hans land var redo för krig. En del plan anföll från väster; andra hade flugit lågt över Sinai för att undgå upptäckt av egyptisk radar.

Under de första tre timmarna förstörde israelerna av de flygplan i det egyptiska flygvapnet. Inte förrän klockan fyra på eftermiddagen fick Nasser veta, att det egyptiska flygvapnet var näst intill utraderat och militärhögkvarteret skyllde på att brittiska och amerikanska stridsflygplan hade deltagit i anfallet. Detta visade sig senare vara en lögn som Nasser och den jordanska kungen Hussein kommit på i ett försök att lura allmänheten att 5 gaza city 12 46 aldrig kunnat lyckas med anfallet utan USA: Egypten hade sammanlagt   man i sin armé, men 50  var stationerade i Jemen.

I Sinai fanns 5 infanteridivisioner och 2 pansardivisioner, mellan och stridsvagnar i defensiva positioner. Den israeliska armén hade sammanlagt   man och anföll först i norr längs kustvägen. Israel hade ungefär lika många stridsvagnar men dess brittiska Centurion-stridsvagnar kunde skjuta på längre avstånd och bryta igenom tjockare pansar. Genom sitt luftherravälde kunde israelerna snabbt inleda bombningen av de egyptiska ställningarna.

Efter den första dagens strider hade den egyptiska sjunde divisionen nästan utplånats i strider vid Rafah. När Nasser fick höra det tog han sig till arméhögkvarteret och gav kontraorder. De egyptiska styrkorna hade dåligt samband med högkvarteret, samtidigt som det israeliska flygvapnet anföll.

Via FN hade Eshkol skickat ett meddelande till Jordaniens kung Hussein där han varnade Jordanien för att gå med i kriget. Oavsett vad kungen själv ville var det dock knappast politiskt möjligt för honom att ställa sig utanför.

Jordanien gick med i kriget och började med att skjuta artilleri mot västra Jerusalem och flygvapnet anföll Netanya i Israel. Det israeliska flygvapnet anföll den 5 juni flygfält i Jordanien, Syrien och Irak. Jordaniens sammanlagt 24 stridsflygplan förstördes. Den israeliska armén gick till anfall norr om Jenin och omringade Jerusalem.

Syriens flygvapen anföll oljeraffinaderiet utanför Haifa. När säkerhetsrådet sammanträdde den 5 juni, krävde Sovjetunionen omedelbart eldupphör och att de israeliska styrkorna skulle dras tillbaka.

USA och Storbritannien ville istället ha ett eldupphör utan krav på tillbakadragande. På morgonen den 6 juni hade israelerna erövrat Jenin och delar av östra Jerusalem samtidigt som de egyptiska styrkorna hade blivit illa åtgångna när de retirerade genom Mitlapasset på Sinaihalvön.

När säkerhetsrådet åter möttes, hade Sovjetunionen släppt kravet på 5 gaza city 12 46 tillbakadragande och säkerhetsrådet kunde enas om krav på omedelbart eldupphör. Men striderna fortsatte och den 7 juni hade Israel erövrat hela Västbanken och tagit sig fram till Jordanfloden.

Samma dag godkände Jordanien resolutionen om eldupphör och på kvällen den 8 juni 5 gaza city 12 46 Egypten det. På natten mellan den 8 och 9 juni kom de första israeliska 5 gaza city 12 46 fram till Suezkanalen. Den 8 och 9 juni bombade israelerna de syriska ställningarna på Golanhöjderna. Motiveringen var att området var strategiskt viktigt för att hindra syrierna från att fortsätta bomba israeliska byar från bergen.

Israeliskt infanteri stormade berget och efter hårda strider drog sig de syriska styrkorna österut på morgonen den 10 juni. Efter att Golan var i Israels händer godtog även de FN: På kvällen den 9 juni talade Nasser i radio och television. Han upprepade lögnen att Storbritannien och USA hade hjälpt Israel vid det inledande flyganfallet, men förklarade att han tog på sig det fulla ansvaret för det militära nederlaget och att han därför beslutat att avgå från alla sina poster.

Men efter Nassers tal fylldes Kairos gator av folkmassor som krävde att Nasser skulle vara kvar. Uppskattningsvis var en halv miljon människor ute på gatorna den natten mellan Nassers hem i Manshiet el-Bakri och parlamentet. Det folkliga stödet stärkte Nasser och dagen efter förklarade han att han trots allt skulle stanna kvar som president. Den israeliska erövringen av östra Jerusalem innebar att flera för judendomen heliga platser blev tillgängliga för judardäribland Västra muren Klagomuren].

Kriget innebar också en ny flyktingvåg från Västbanken till Jordanien. 46 flygplan förstörda. Kriget inleddes på morgonen den 5 juni då Israels flygvapen attackerade Egypten på. Israel stod utan strategiskt djup, med bara 12–20 km bred "midja" mellan den jordanska Västbanken och havet. Sommarregn · Konflikten mellan Gaza och Israel (Gazakriget (–) · Gazakriget ). Gazaremsan är bara 46 kilometer lång och kilometer bred med en Vägen som ledde in i Gaza City saknade delvis asfalt.

För en månad sedan blev en 12 -årig flicka skjuten i huvudet. Det kostar 1,5 miljoner dollar.

Striderna har nått Gaza city. NYHETER mån 05 jan Israeliska styrkor slåss nu för första gången öga mot öga med beväpnade palestinier inne i Gaza stad.

Under kvällen hördes tung 5 januari 12 oktober NYHETER.

MORE: Israel har halat flaggan i gaza

MORE: Utsatta fran gaza kan fa ratt att stanna

DU ÄR HÄR: